Thumbnails
 
Thor's Hammer

Thor's Hammer

Byrce Canyon National Park. Utah.